Lui Oog (Amblyopie) Ontmaskerd: Oorzaken, Symptomen en Behandelingen

5 Minuten leestijd

Lui Oog (Amblyopie) Ontmaskerd: Oorzaken, Symptomen en Behandelingen

Stel je voor dat je de wereld bekijkt door een waas, waarbij één oog duidelijk minder scherp ziet dan het andere. Dit is de realiteit voor mensen die lijden aan een lui oog (amblyopie). Amblyopie is een veelvoorkomend oogprobleem dat ongeveer 1 tot 4% van de wereldbevolking treft. Het is van cruciaal belang om dit onderwerp te begrijpen, aangezien vroegtijdige diagnose en behandeling essentieel zijn voor het herstel van het gezichtsvermogen. In dit blog zullen we de oorzaken, symptomen en behandelingen van een lui oog bespreken, zodat je beter geïnformeerd bent en in staat bent om de tekenen ervan te herkennen.

Wat is een lui oog?

Amblyopie, in Nederland beter bekend als het luie oog, is een aandoening waarbij het gezichtsvermogen in de vroege kinderjaren achterblijft in de ontwikkeling. Er is geen aantoonbare oogafwijking aanwezig en de gezichtsscherpte kan niet met een brilsterkte gecorrigeerd worden. Als één oog een uitstekend gezichtsvermogen ontwikkelt terwijl het andere oog achterblijft, krijgt het oog met de lagere gezichtsscherpte de bijnaam 'luie oog'.

De oorzaak van een lui oog ligt in het feit dat het beeld dat het oog binnenkomt, door de hersenen wordt onderdrukt. Over het algemeen wordt een gezichtsscherpte van kleiner of gelijk dan visus 0.50 (soms < 0.65) in ten minste één oog aangehouden als criterium voor amblyopie, waarbij er ook één of meer amblyogene oorzaak aanwezig is (bijvoorbeeld scheelzien of een verschil in brilsterkte tussen beide ogen).

Hoewel het meestal slechts één van de twee ogen betreft, kan een lui oog ook in beide ogen voorkomen. Amblyopie kan zich ontwikkelen tijdens de baby-, peuter- en kinderleeftijd, maar komt niet voor na de basisschoolleeftijd (meestal tot acht jaar).

Oorzaken van een lui oog

Er zijn verschillende oorzaken van een lui oog die bijdragen aan de ontwikkeling van amblyopie. Het is belangrijk om deze oorzaken te kennen om een beter inzicht te krijgen in de aandoening en de juiste behandeling te kunnen kiezen. De drie belangrijkste oorzaken van een lui oog zijn:

 1. Strabismus (scheelzien): Strabismus is een aandoening waarbij de ogen niet goed op elkaar zijn afgestemd en in verschillende richtingen kijken. Dit kan leiden tot een lui oog, omdat het brein de neiging heeft om het beeld van het schele oog te negeren om dubbelzien te voorkomen. Hierdoor krijgt het oog onvoldoende stimulatie en ontwikkelt het zicht zich niet goed.
 2. Anisometropie (verschil in brilsterkte tussen beide ogen): Wanneer er een groot verschil in sterkte is tussen beide ogen, kan dit leiden tot amblyopie. Dit komt omdat de hersenen de neiging hebben om zich te concentreren op het duidelijkere beeld van het betere oog en het wazige beeld van het zwakkere oog te negeren. Dit gebrek aan stimulatie zorgt ervoor dat het zwakkere oog zich niet goed ontwikkelt. Twee luie ogen kunnen zich ontwikkelen wanneer er een aanzienlijke brilafwijking in beide ogen aanwezig is.
 3. Visuele deprivatie (verstoorde beeldvorming in één oog): Visuele deprivatie treedt op wanneer er een belemmering is in de lichtinval of beeldvorming in één oog, zoals bij een aangeboren cataract (staar). Het wazige of verduisterde beeld dat door het getroffen oog wordt waargenomen, zorgt ervoor dat de hersenen zich meer op het heldere beeld van het andere oog richten. Dit leidt tot een verminderde stimulatie en ontwikkeling van het getroffen oog, wat resulteert in een lui oog.

Symptomen van een lui oog

De symptomen van een lui oog kunnen variëren afhankelijk van de ernst van de aandoening en de onderliggende oorzaak. Het is belangrijk om deze symptomen te herkennen, zodat er tijdig een diagnose kan worden gesteld en een passende behandeling kan worden gestart. Hier zijn enkele van de meest voorkomende symptomen van een lui oog:

 1. Verminderd gezichtsvermogen in één oog: Het meest kenmerkende symptoom van een lui oog is een verminderd gezichtsvermogen in één oog. Dit kan variëren van lichte wazigheid tot ernstig verlies van gezichtsscherpte. In sommige gevallen kan het gezichtsvermogen in het getroffen oog zo zwak zijn dat het bijna niet functioneert.
 2. Moeite met dieptezicht: Aangezien dieptezicht deels wordt bereikt door de samenwerking van beide ogen, kan een lui oog leiden tot problemen met diepteperceptie. Dit kan het moeilijk maken om afstanden in te schatten, wat van invloed kan zijn op dagelijkse activiteiten zoals het inschenken van een glas water.
 3. Hoofdpijn en vermoeidheid: Volwassenen met een lui oog kunnen last hebben van frequente hoofdpijn en vermoeidheid, vooral na langdurig gebruik van hun ogen.
 4. Compenserend gedrag (bijv. hoofd kantelen): Om het zicht te verbeteren, kunnen mensen met een lui oog onbewust compenserende gedragingen vertonen, zoals het kantelen van hun hoofd of het dichtknijpen van één oog. Dit helpt hen om zich beter te kunnen concentreren op objecten en kan een indicatie zijn dat er sprake is van een onderliggend probleem met het gezichtsvermogen.

Diagnose en behandeling van een lui oog

De eerdergenoemde oorzaken leiden enkel tot een lui oog op jonge leeftijd, wanneer het scherp zien nog in ontwikkeling is. Het diagnosticeren en behandelen van een lui oog is van cruciaal belang om het gezichtsvermogen te herstellen en de kwaliteit van leven te verbeteren.
Hier zijn de stappen die moeten worden genomen om een lui oog te diagnosticeren en te behandelen:

 1. Diagnose door orthoptist: Als je vermoedt dat je kind een lui oog heeft, is het belangrijk om een afspraak te maken met een orthoptist. Zij kunnen een uitgebreid oogonderzoek uitvoeren om de aanwezigheid van amblyopie en de onderliggende oorzaak te bevestigen. Als een oogziekte de oorzaak is, zal de oogarts adviseren over de mogelijke behandelopties.
 2. Behandelingsopties: Er zijn verschillende behandelingen beschikbaar om een lui oog te corrigeren, afhankelijk van de oorzaak en de ernst van de aandoening. Hier zijn enkele van de meest voorkomende behandelingsopties:
  • Brilsterkte: In het geval van een afwijking in brilsterkte, zal de orthoptist indien nodig een bril voorschrijven.
  • Afplakken: Het dragen van een ooglapje over het goede oog kan helpen om het luie oog te stimuleren en de visuele ontwikkeling te bevorderen.
  • Atropine oogdruppels: Atropine oogdruppels kunnen worden gebruikt om het gezichtsvermogen van het goede oog tijdelijk te verminderen, waardoor het lui oog gedwongen wordt om harder te werken en zich verder te ontwikkelen. Deze behandeling is niet voor iedere vorm van amblyopie geschikt.
  • Operatie: In sommige gevallen, zoals onder andere bij dichte cataract (staar), kan een operatie nodig zijn om het gezichtsvermogen te herstellen.
 3. Belang van vroege interventie en behandeling: Het succes van de behandeling van een lui oog hangt grotendeels af van vroege interventie. Hoe eerder de aandoening wordt gediagnosticeerd en behandeld, hoe groter de kans op volledig herstel van het gezichtsvermogen. Na een bepaalde leeftijd, ongeveer tussen het achtste en elfde levensjaar, afhankelijk van de oorzaak, is het gezichtsvermogen namelijk niet meer te verbeteren. Na deze leeftijd is een kind te oud om nog aan een amblyopiebehandeling te beginnen.

Conclusie

In dit blog hebben we de complexiteit van een lui oog (amblyopie) onderzocht, waarbij we ons hebben gericht op de oorzaken, symptomen en behandelingen van deze veelvoorkomende oogaandoening. Het is essentieel om ons bewust te zijn van de factoren die bijdragen aan de ontwikkeling van amblyopie, zodat we vroege diagnose en effectieve behandeling mogelijk kunnen maken.

Het herkennen van de symptomen van een lui oog is cruciaal, omdat vroege interventie de kans op succesvol herstel van het gezichtsvermogen aanzienlijk vergroot. Het is belangrijk om bij twijfel een oogarts of orthoptist te raadplegen, zodat de juiste diagnose kan worden gesteld en de meest geschikte behandeling kan worden gestart.

← Vorige Pagina

 

Onze Locatie

Adres:

Waterlandplein 316
1024 NB Amsterdam

Telefoon:

020 6367834